مسافرین محترم خرید بلیط به منزله قراردادی است میان مسافر و شرکت مسافربری بنابراین برای برخورداری از حقوق مسافر خواهشمنداست برای تمامی سفرهای خود اقدام به تهیه بلیط نمایید  چرا که در صورت بوجود امدن مشکل ناخواسته درطول سفرشرکت مسافربری جوابگوی مسافرین بدون بلیط نخواهد بود .

از جمله حقوق مسافرین که با تهیه بلیط شامل حال مسافر میگردد نحوه استرداد بلیط میباشد .

*       در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده  به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق ۹۰%مبلغ راپس بگیرید

*       در صورت انصراف مسافر از سفر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ ۵۰ %بهای بلیط به او تعلق میگیرد.در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد.

*       توشه همراه مسافر(فقط ساک و چمدان)به میزان ۲۰کیلوگرم برای هر نفر رایگان و مازاد بر آن برمبنای۵ / ۲ درصد نرخ بلیط برای هر کیلو بار اضافه محاسبه میگردد.

*       سایر حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم میتواند با مراجعه به ان از کلیه حقوق خود مطلع شوند.

 

                ** برای تسریع در ایجاد فرهنگ خرید اینترنتی بلیط اتوبوس لطفا سایت همسفر رابه دوستان خود معرفی نمائید**  

 

          مسافرین محترم با خرید اینترنتی بلیط همسفرضمن صرفه جوئی در وقت و هزینه

شماره صندلی رابه سلیقه خود انتخاب نمائید

همسفر مطمئن در سفر

 

 salenomobarak[1].jpg